Sunday, October 11, 2009

Ha.
Jag vill tacka dig sverige min vän,
för allt det goooda du ger.
Jag vill ha den nya SF kanalen. Nu!

1 comment:

cattis said...

Jag vill också kunna ta lika snygga vattendropps kort som du. Vackert!